Бектурсун Алымов атындагы №39 мектеп-гимназиясы Школа-гимназия №39 им.Бектурсуна Алымова

О приеме в школу

О приеме в школуО приеме в школу