Бектурсун Алымов атындагы №39 мектеп-гимназиясы Школа-гимназия №39 им.Бектурсуна Алымова

Электронная библиотека

Алиппе 1 классБиология 7-8 классАнглийский язык 3-классЕстествознания 5- классИстория 6 классИстория 5-классХимия 9-классКөркөм өнөр 4 класс"Күүнүн сыры ".Аалы Токонбаев Кыргыз адабият 7-классКыргыз Адабияты 6 классКыргыз Адабият 10 классКыргыз -тили 3 классКыргыз -тил 11 классМатематика 1 классМекен -Таануу 4 классМузыка 4 классОкуу китеби 3 классРусский язык 3классАдам жана коомАнглисский язык 8-классАнглийский язык 7 классАнглиский язык 5 классАнглис тили 4-классБиология 8 классИнформатика 5 классКыргыз Адабияты 5-классКыргыз тил 6 классКыргыз -тил 7 классКыргыз тил 3 классКыргыз тил 6 классКыргыз тили Математика 1 классМатематика 5 классМенин компютерим Русский язык 5 классРусский язык 7 классТурмуш тиричилик коопсуздугу Информатика 9 классИнформатика 7-9 классРусский язык 2 классФИЗИКА 11 классФизика 7 классШкольная библиотека

Электронная библиотека