Бектурсун Алымов атындагы №39 мектеп-гимназиясы Школа-гимназия №39 им.Бектурсуна Алымова

ПРОФСОЮЗ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №39 им.Б.АЛЫМОВА

ПРОФСОЮЗ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ  №39 им.Б.АЛЫМОВА