Бектурсун Алымов атындагы №39 мектеп-гимназиясы Школа-гимназия №39 им.Бектурсуна Алымова

Электронный дневник https://new-cabinet.elmektep.kg/

Электронный дневник https://new-cabinet.elmektep.kg/
YouTube: пожалуйста укажите корректную ссылку